Mbjellim për planetin!

Mbjellim për planetin!

Objektivi I mbjelljes së 100 milion pemëve deri në fund të vitit 2020 po arrihet

Megjithëse u lancua në vitin 2007, programi “ Të mbjellim për planetin” është praktikuar që nga vitet 1990. 

Objektivi I programit është mbjellja e 100 milion pemëve deri në 2020!

Fondacioni  Yves Rocher u krijua 20 vjet më parë, I frymëzuar nga dëshira e familjes për ti kthyer natyrës, ato që ajo na ofron ne. Qe në fillimet e saj në La Gacilly e deri sot qëllimi I fondacionit ka qenë mbrojtja e biodiversitet. Në këto 20 vjet, fondacioni ka ndërmarrë shumë nisma të tjera si psh çmimi Terre de Femmes, që I jepet grave të cilat punojnë në të mirë të planetit, cdo vit. Në total, më shumë se 430 gra janë shpërblyer që nga viti 2001 kur është krijuar.

Fondacioni ka mbështetur dhe punën e fotografëve, të cilët merren me çështjet e ambjentit, lidhjen e njeriut me tokën etj . Çdo vit, fondacioni shpërblen një fotograf profsionist,  për ta inkurajuar dhe mbështetur punën e tyre.

“Natyra është e ardhmja e njeriut” ka thënë Yves Rocher. Ky është një vision I cili e udhëheq fondacionin edhe sot.  Programi “Të mbjellim për planetin” është provë e kësaj.

Deri sot janë mbjellur në të gjithë botën mbi 96213340. Obetivi po arrihet.


Hape dritaren
1
Përshëndetje!
Me se mund t'ju ndihmojmë?